Twoja sugestia

ZAMÓWIENIE PROJEKTU Cabernet E-GL 1147

  • Komplet składa się z czterech egzemplarzy projektów.

    Projekt obejmuje: część architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną (instalacja: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i odgromowa).

    Termin realizacji zamówienia wynosi około 3 dni. Projekt dostarczy firma kurierska. Uwaga! Koszty przesyłki ponosi serwis Domy w Tradycji.

  • Pola formularza dane do wysyłki należy wypełnić jeśli projekt ma zostać wysłany na inny adres niż podany w formularzu dane do faktury.

    W polu dodatkowe informacje można podać zakres ewentualnych zmian w projekcie gotowym lub dowolne pytania dotyczące zamówienia projektu.

Opcje zakupu projektu

  • symbol projektu
    E-GL 1147
  • ilość kompletów
  • cena projektu
    2590 zł
  • razem
    2590 zł
  • kosztorys do projektu
  • ilość kompletów
  • cena kosztorysu
    0 zł
  • razem
    0 zł
  • koszty przesyłki
    0 zł
  • razem
    2590 zł
  • Dane do faktury
  • podmiot x
  • imięx
  • nazwiskox
  • ulica, nr domux
  • miejscowośćx
  • kod pocztowyx
  • województwo x
  • telefon/faxx
  • NIPx
  • e-mailx
  • Dane do wysyłki
  • imię
  • nazwisko
  • ulica, nr domu
  • miejscowość
  • kod pocztowy
  • województwo
  • telefon/fax

Dodatkowe informacje i zakres zmian

na otrzymywanie pocztą elektroniczną na adres e-mail informacji oraz ofert handlowych związanych z budownictwem, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 29 sierpnia 1997 roku. (Dz. Ustaw nr 133 poz. 883)

Wszystkie pola oznaczone znakiem x muszą być wypełnione, aby można było przesłać zamówienie