Twoja sugestia
Tu jesteś:

Zamów bezpłatny katalog

Jednej osobie wysyłamy jeden katalog. Zamówienie zostanie zrealizowane zwykłą przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej. Studio Atrium nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki. Realizujemy zamówienia tylko z terenu Polski.

UWAGA! Zainteresowanych z Warszawy zapraszamy do salonu DOMÓW W TRADYCJI, mieszczącej się na terenach Stałej Wystawy Budownictwa przy ul. Bartyckiej 26, pawilon 1, pokój 1. Na miejscu można otrzymać bezpłatny katalog oraz dodatkowo obejrzeć makiety budynków, dowiedzieć się szczegółów dotyczących projektów i procedur budowlanych.

  • imię
  • nazwisko
  • miejscowość
  • kod pocztowy
  • województwo
  • ulica, nr domu
  • telefon/fax
  • e-mail
  • Planowany termin zamówienia projektu:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

W związku z art.23 ust.1 i ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę: "Studio Atrium Lelek, Godlewski Spółka Jawna" w Bielsku-Białej, w celach marketingowych związanych z działalnością w/w firmy, moich danych osobowych podanych przeze mnie w związku z zakupem projektu budowlanego. Zgoda, o której mowa powyżej, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości przez w/w firmę, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Wyrażam jednocześnie zgodę na:
1) przesyłanie bezpłatnie na mój adres informacji:
- o zmianach w prawie budowlanym,
- dotyczących dokumentacji technicznej,
- ofert i materiałów reklamowych,
- informacji o nowoczesnych rozwiązaniach z dziedziny budownictwa mieszkaniowego oraz formach jego finansowego wspierania;
2) udostępnianie zebranych danych osobowych (w szczególności przez przenoszenie danych osobowych z jednego nośnika na inny) także innym podmiotom, pod warunkiem, iż będą to wyłącznie podmioty (firmy) stale współpracujące z firmą "Studio Atrium Lelek, Godlewski Spółka Jawna" w Bielsku-Białej w szczególności BRAAS, RETTIG HEATING, VIESSMANN, ROCKWOOL, DANFOSS.

Potwierdzam otrzymanie informacji, że:
1) administratorem danych jest: "Studio Atrium Lelek, Godlewski Spółka Jawna" w Bielsku- Białej, ul. Malczewskiego 1;
2) dane są zbierane w związku z wykonywaniem i sprzedażą projektów budowlanych przez "Studio Atrium Lelek, Godlewski Spółka Jawna" w Bielsku-Białej i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów marketingowych związanych z działalnością tej firmy;
3) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest związane z zawarciem i realizacją umowy otrzymania bezpłatnego katalogu "Domy w Tradycji".

Zamówienie zostanie potwierdzone w ciągu 2 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza.